Pentaerytrytol

PENTAERYTRYTOL

Pentaerytrytol (pentaerythritol, pentaerytryt, pentaerithritol, monopentaerytrytol) - jest alkohol czterowalentny monotropny.

98% pentaerytrytol jest białym krystalicznym proszkiem, lekko higroskopijnym, bez zapachu, ma słodki smak i niską rozpuszczalność w wodzie.

Pentaerytryt wytwarza się w reakcji formaldehydu oraz aldehydu octowego w środowisku alkalicznym, z następującym dysproporcjonowaniem znanym jako reakcja Cannizzaro.

Wzór chemiczny, molekularny: C5H12O4
Masa cząsteczkowa: 136,15
Numer CAS: 115-77-5

Pentaerytrytol jest wykorzystywany jako surowiec do produkcji farb na podstawie żywic alkidowych, dla syntetycznych i półsyntetycznych olejów i dodatków do olejów. 

Pentaerytryt może także być wykorzystywany do wytwarzania produktów na bazie naturalnych żywic, samogasnących materiałów, przeciwutleniaczów, stabilizatorów PWC, itp.

Parametry Wartość dla pentaerytrytolu *
Wygląd pentaerytrytu biały, krystaliczny proszek
Zawartość monopentaerytrytolu, min. ≥ 98 %
Zawartość grup hydroksylowych, min. ≥49,00%
Popiół, max. ≤ 0,005 %
Zawartość wilgoci i substancji lotnych, max. ≤ 0,50 %
Ciężar właściwy w 20°C ~ 1,40 g/cm³
Gęstość nasypowa pentaerytrytolu ~ 600 – 700 g/dm³
Temperatura topnienia pentaerytrytu 257°C
Rozpuszczalność w wodzie w 25°C 7,1
Kolor w APHA, max. 200

* Bardziej dokładne dane znajdują się w świadectwe analizy dla każdej partii pentaeritritolu.

Zastosowanie pentaerytrytolu:

  • pentaftalowe i glyftalowe żywice do farb i emalii,
  • żywice alkidowe dla tuszów rozpuszczalnikowych,
  • do samogasnących materiałów i powłok ognioodpornych,
  • dla uzyskania estrów kalafonii dla klejów i farb drukarskich,
  • dla stabilizatorów PWC
  • w przeciwutleniaczach fenolowych dla poliolefinów
  • produkcja olejów syntetycznych i półsyntetycznych,
  • w produkcji Pentaplastu,
  • do syntezy estrów kwasu akrylowego do leczenia promieniowaniem,

Okres przechowywania pentaerytrytolu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

Сторінка українською - "Пентаеритрит" to "Pentaerythritol" page in English

<< z powrotem

site was created by сайт разработан компанией Эффект