Modyfikowane etery celulozy

MODYFIKOWANE ETERY CELULOZY

Modyfikowane etery celulozy są bardzo skuteczne środki zagęszczające dla cementowych tynków i mieszanek gipsowych. Etery celulozy zapewnia niezbędną reologię tych związków po zmieszaniu z wodą. Modyfikowane etery celulozy zapewniają wysoką retencję wody i dobrą urabialność. Specjalne modyfikatory wybrane w wymaganych proporcjach, wprowadzają nowe właściwości do eterów celulozy. Modyfikowane etery celulozy mogą zoptymalizować wartość mieszanek, co jest istotnym argumentem w dzisiejszym bardzo konkurencyjnym rynku suchych mieszanek budowlanych.

Pozycja Wartośc dla zmodyfikowanej HPMC
Wygląd Proszek, biały lub żółtawy
Wilgotność, max % 5,0
рН 4,0 – 8,0
Lepkość wg Brookfield RVT, (2%, 20°С) 50000 ± 10 %, cP
Wielkość ziarna 98% masy ziaren poniżej 150 mikronów

Dla informacji technicznych i handlowych o zmodyfikowanych eterów celulozy, HPMC wystarczy zadzwonić lub wysłać e-mail Doradcą firmy Chemcontinent Ltd.

Сторінка українською
"Модифіковані _ ефіри_целюлози"
to "Modified cellulose ether"
page in English

<< Назад

site was created by сайт разработан компанией Эффект