Dwutlenek tytanu

DWUTLENEK TYTANU

Dwutlenek tytanu - jest substancja nieorganiczna, która jest stosowana w postaci drobnego proszku jako nierozpuszczalny w wodzie biały pigment.

Dwutlenek tytanu daje wygląd matowy, jak również twardość, trwałość i odporność na korozję powłoki farby. Rutylowa krystaliczna forma dwutlenku tytanu jest trwalsza niż forma anatazu.

Klasa: Dwutlenek tytanu R1930
Wzór chemiczny: ТiO2
Nr CAS: 13463-67-7

Parametry Wartość dla dwutlenku tytanu
Wygląd Biały proszek
Zawartość ТiO2 %, min 93
Zawartość rutylu,%, min 98
Bialosć, %, min 96
Zdolnośc do zmniejszenia zabarwienia (w porównaniu z standardowymi próbkami),%, min 100
Lotność w temperaturze 105°C, %, max 0,8
Rozpuszczalność w wodzie,%, max 0,5
Wartość pH dwutlenku tytanu 6,5-8,5
Absorpcja oleju, g/100g dwutlenku tytanu 18
Zdolnośc do ukrycia, max 20

Zastosowanie dwutlenku tytanu:

ogólne przeznaczenie, dla farb i powłok wysokiej klasy, wysoko wypełnionych farb, do farb proszkowych, farb drogowych, specjalnych farb do statków i tuszów drukarskich,  również w plastiku (PWC, PE, polistyren i poliuretan itp.), gumie, produkcji papieru i przemysłe skórzanym.

Pakowanie dwutlenku tytanu: w 25 kg papierowych workach foliowych złożonych, lub na życzenie klienta.

Składowanie dwutlenku tytanu: należy przechowywać w chłodnym, suchym i wentylowanym pomieszczeniu z daleka od bezpośredniego kontaktu z wilgocią.

Сторінка українською - "Діоксид Титану" to "Titanium Dioxide" page in English

<< z powrotem

site was created by сайт разработан компанией Эффект