Біоциди

БІОЦИДИ

Назва продукту

Хімічний склад

Vinkocide CMI 1.5 / Vinkocide CMI 1.5+

5-хлоро-2-метил-2Н-ізотіазол-3-она (CIT) з 2-метил-2Н-ізотіазол-3-оном (MIT)

Vinkocide CMIF

5-хлоро-2-метил-2Н-ізотіазол-3-он (CIT) /2-метил-2Н-ізотіазол-3-он (MIT) з (етилендіоксі) диметанолом

Vinkocide CMIF 35

5-хлоро-2-метил-2Н-ізотіазол-3-он (CIT) /2-метил-2Н-ізотіазол-3-он (MIT) з (етилендіоксі) диметанолом

Vinkocide 15 CG

1,5%  від 5-хлоро-2-метил-2Н-ізотіазол-3-она (CIT)  з 2-метил-2Н-ізотіазол-3-оном (MIT)

Vinkocide OIT 8

2-н-октил-4-ізотіазолін-3-она (ОІТ)

Vinkocide МІТ 10

Метилізотіазолінон (MIT)

Vinkocide F

Етилендіоксі- (діметанол) (EDDM)

Vinkocide KTL 55

1,2-Бензізотіазолін-3-она (ВIT) з Метилізотіазолінон-3-оном (MIT)

Vinkocide IPBC

Іодопропініл-бутилкарбамат (IPBC)

сайт создан компанией сайт разработан компанией Эффект