Superplastyfikator

SUPERPLASTYFIKATOR

Superplastyfikator polikarboksylanowy ULTRAPLAST PC10 - to wysokiej jakości środek redukujący wodę. Jest on znany jako superplastisizer trzecei generacji produkowany z zaawansowanych technologii w celu zapewnienia doskonałej ogólnej wydajności.

Superplastiizer ULTRAPLAST PC10 jest w postaci proszku.

Pozycja Wartośc dla superplastyfikatora ULTRAPLAST PC10
Wygląd superplastyfikatora Szary proszek
Wilgotność, max % < 2,0
superplasticisera (20) 6,0 8,0
Zawartość alkaliów,% < 5,0
Zawartość jonów Cl-, max% < 0,03
Napięcie powierzchniowe (mN/m) 71,5-72,0
Gęstość nasypowa, g/cm3 0,4 0,8

Zastosowanie superplastyfikatora ULTRAPLAST PC10:

 • Dla suchych mieszanek,
 • Dla samopoziomujących podłóg
 • Samopoziomujący związek,
 • Zaprawy o wysokej wytrzymałości,
 • Wypełniacz do spoin,
 • Fugi
 • Betony o wysokej wydajności,
 • Wysoko płynny beton, beton o wysokej płynności,
 • Wysoko-wytrzymały beton,
 • Beton ogniotrwały z Glinianego cementu,
 • Betony utwardzone parą


""
to "Superplasticizer"
page in English

<< z powrotem

site was created by