Wodne Repelenty - Środki hydrofobowe

WODNE REPELENTY - ŚRODKI HYDROFOBOWE

Repelenty Esasil są bardzo skuteczne dodatki dla wszystkich typów spoiw i wypełniaczów. Środki hydrofobowe radykalnie zmienia wodoodporne materiały na bazie cementu, gliny, kamienia, dyspersji polimerowych wodnych. Ten wzrost wodoodporności zmniejsza wartość kapilarnej chłonności wody, co pozwala na wyjątkowe materiały, których trwałość jest nieproporcjonalnie większа niż w przypadku konwencjonalnych materiałów budowlanych.

Projekty budowlane na podstawie hydrofobizowanych materialow są praktycznie niezależne od czynników klimatycznych, a zatem nie wymagają konserwacji przez dziesiątki lat, zachowując swój pierwotny wygląd, kolor, strukturę i wytrzymałość. Takie budynki mają najwyższą wartość rynkową dla nabywców i najemców.

Dla informacji technicznych i handlowych wd repelentów wodnych Esasil, prosimy zadzwonić lub e-mailować Doradcą firmy Chemcontinent Ltd.

Сторінка українською
"Гидрофобізатори"
to "Hydrophobic agents"
page in English

<< z powrotem

site was created by сайт разработан компанией Эффект